Old Books (9st)


Old Books Chrestomathia Graeca - Grekisk Läsebok
 Pris: 300 kr / 30,3 €

Chrestomathia Graeca - Grekisk Läsebok

Dahl Christopher
248 sidor
Halvfranskt band 10.5x18 cm Joh. Fr. Edman Uppsala 1808 ou. Lite nötta pärmar. Namnad. Stämplad "Utgår ur samlingarna".
Fler bilder / Större bild
Old Books De första nybyggarne i nordamerikanska vestern
 Pris: 250 kr / 25,3 €

De första nybyggarne i nordamerikanska vestern

Kottenkamp Frans
572 sidor
Samtida halvfranskt band Örebro 1857. Daniel Boone och hans följeslagare eller Kentuckys grundläggning. Tecumseh och hans broder. Lite nötta pärmar. Ryggen mycket fin likaså inlagan. Kartan saknas. Namnad.
Fler bilder / Större bild
Old Books Doct. Mårt. Luthers Lilla Cateches med förklaring
 Pris: 480 kr / 48,5 €

Doct. Mårt. Luthers Lilla Cateches med förklaring

Swebilius Doct. Ol.
190 sidor
Privatinbundet läderryggband Göteborg 1862 illustrerad. Nötta pärmar. miniatyrbok 7x10 cm , med 4 kopparstick.
Fler bilder / Större bild
Old Books Factorum Dictorumque Memorabilium tomus secundus
 Pris: 600 kr / 60,6 €

Factorum Dictorumque Memorabilium tomus secundus

Maximus Valerius
574 sidor
Dek. pergamentband Leiden Apud Samuelem Luchtmans, 1726. Del 2 sid. 521-914 + index 180 s. Valerii Maximi lived in the same times of Tiberius, the book have great number ot historical or moral anecdotes.
Fler bilder / Större bild
Old Books Historisk tafla af f. d. konung Gustaf IV Adolfs sednaste regerings-år med bilagor
 Pris: 150 kr / 15,2 €

Historisk tafla af f. d. konung Gustaf IV Adolfs sednaste regerings-år med bilagor

Granberg Per Adolf
100 + 169 + (6) sidor
Trådhäftad i samtida gråpappersomslag 12x20 cm Carl Delén 1810. Första afdelningen. Kriget i Tyskland. Namnad. Omslaget nött och skadat. Men inlagan i gott skick.
Fler bilder / Större bild
Old Books Konstanteckningar under en resa till Bornholm år 1857
 Pris: 400 kr / 40,4 €

Konstanteckningar under en resa till Bornholm år 1857

Brunius Carl Georg
249 sidor
Ryggklotband (senare) Gleerups förlag, Berlingska boktryckeriet 1860. Carl Georg Brunius (1792-1869) var professor och arkitekt. 1814 reste han och undersökte byggnadsminnesmärken och monument i Viken, året därpå på Gotland. Resultaten av dessa resor kom att ingå i den av sedermera riksantikvarien J. G. Lijegren utgivna "Nordiska fornlemningar", 1819-23. Efter impulser från bl. a. Molbech vändes Brunius intresse mot medeltidsarkitekturen. Genom sin verksamhet som arkitekt och renovator kom han att sätt sin prägel på otaliga kyrkor, främst skånska, och -inte minst- på staden Lund. Han hade en enorm arbetsförmåga, men värdet av hans många insatser på arkitekturens område måste i efter hand anses diskutabelt. Hans undersökningar och inventeringar på det konsthistoriska och -arkeologiska fältet är däremot otvivelaktigt betydelsefulla, Brunius visade, att man genom arkivforskningar kunde belysa och levandegöra föremålen ur fler perspektiv än vad som dittills varit brukligt. Mycket gott skick.
Fler bilder / Större bild
Old Books Samwets-Wäckare och Samwets-Läkare Eller En Beskrifning Om Samwetets beskaffenhet; thet godas ljuflighet och thet ondas gruflighet; som wisar...
 Pris: 300 kr / 30,3 €

Samwets-Wäckare och Samwets-Läkare Eller En Beskrifning Om Samwetets beskaffenhet; thet godas ljuflighet och thet ondas gruflighet; som wisar...

Decimator Heinrich
(VIII) 244 sidor (IV)
Halvfranskt band 10.5x16.5 cm. Ryggen med fem upphöjda bind. Tryckt i Norrköping på egen bekostnad af Johan Edman år 1758. Nötta pärmar och rygg. Namnad. Lite fuktfläckad.
Fler bilder / Större bild
Old Books Wettern och dess kuster i två resor Del 1
 Pris: 800 kr / 80,8 €

Wettern och dess kuster i två resor Del 1

Bohman John
256 sidor
Senare privata halvfranskt band med guldornerat å främre bokryggen Örebro 1834 + 1 utvikbar tabell. Med subskribenter viii s. Del 1, Första resan ett helt för sig innefattande Götha kanal, Carlsborgs fästning och Motala mekaniska verkstad, jemte drag ur grefve von Platens lefverne. Försätts och titelblad saknas.
Fler bilder / Större bild